söndag 26 augusti 2012

Tyst notering

När man hittar en tom påse med Pimpimbåtar i tvättmaskinen, så hoppas man i sitt stilla sinne att påsen var tom när den hamnde i tvättmaskinen. Samtidigt så gör man en tyst notering för minnet att komma ihåg att tömma alla fickor nästa gång...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar